360 graders løsninger

VI VIL OPTIMERE JERES LØSNINGER !

Hvordan? Ved en grundig gennemgang af jeres nuværende løsninger – simpelthen!

Medierne er fyldt med historier om finanskrise og recession, og i mange virksomheder er fokus blevet flyttet fra vækst til omkostningsreduktioner. Hos BetaPack tilbyder vi en uforpligtende analyse at jeres folie løsninger med henblik på at finde de kloge langsigtede besparelser.

Vi har med succes gennemgået flere virksomheders folie løsninger og fundet besparelser, som har givet udslag i en lavere m2 pris på folien. Det kan vi, fordi vi ikke kun kigger isoleret på foliens meter pris men laver en grundig analyse af virksomhedens nuværende løsninger.

Styrker_tilrettet